FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt28/12/2006

Hyresavdrag vid renovering

Hej! Jag bor i en hyresrätt som just nu är under renovering. Under fem veckor har jag inte kunnat bo i lägenheten pga där inte fanns toalett och dusch. Nu ska även köket renoveras. Jag undrar hur mycket hyresavdrag jag kan förvänta mig att få under tiden då jag inte kunnat nyttja lägenheten och om man kan få ersättning under den tiden köket renoveras.

Lawline svarar

Hej! Normalt brukar dessa frågor regleras i hyreskontraktet. En formulering liknande ”hyresgästen har ej rätt till hyresnedsättning till följd av inskränkt nyttjanderätt vid sedvanligt underhåll” Frågan här blir vad som är att betrakta som sedvanligt underhåll. Stambyten kan räknas till detta men detta är beroende på om andra större arbeten sker i samma veva. Rättsfallet NJA 2002 s 378 belyser denna fråga och man kan konstatera att det krävs relativt omfattande ingrepp i fastigheten för att sedvanligt underhåll skall åsidosättas. Normalt brukar denna typ av överenskommelser som enligt lag får göras ske innan arbete påbörjas. Se 12 kap 16 § 3 st jordabalken (JB) http://www.lagen.nu/1970:994 Enligt 12 kap 18 d-h JB har du som hyresgäst rätt till inflytande vid större beslut som rör Ditt boende. Har med andra ord inget avtal slutits om nedsättning eller att detta redan står reglerat i Ditt hyresavtal, blir det en fråga att ta ställning till om renoveringen, som sagt, kan ses som sedvanligt underhåll. Detta är en bedömningsfråga som måste göras från fall till fall. Är det att betrakta som detta tror jag att det kan bli svårt att få till ett hyresavdrag om inget avtalats. Viss betydelse kan det dock ha vem som betalar Ditt alternativa boende. Denna kostnad kan eventuellt bli föremål för ersättning om Du stått för den själv. Med vänlig hälsning,
Rådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”