FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt27/12/2006

Preskriptionstid för försäkringsärende

Hej! Om ett försäkringsbolag ej vill förlänga preskriptionstiden i ett ärende-- max 6 månader! Måste man då stämma dem om denna preskriptionen ej skall ske? Trots att man ännu så länge har för lite att komma med, och då ev. praxis senare skall ändras, vilket hoppet står till i nuläget. Hur gör man ? Advokatkostnaderna är dyrbara vid en stämning som i nuläget inte ger något, tydligen har bolaget fått nys om den ev. praxisförändringen?

Lawline svarar

Hej! Enligt försäkringsavtalslagen (2005:104), se http://lagen.nu/2005:104 7 kap. 4 § har försäkringstagare alltid minst sex månader på sig att väcka talan från det att försäkringsbolaget tagit ett slutligt ställningstagande till ersättningsanspråket. Denna lag är tvingande till konsumentens, det vill säga Din, fördel. Har försäkringsbolaget skrivit max sex månader är detta eventuellt felaktigt beroende på hur denna upplysning är formulerad. Troligtvis har dock detta inte någon större betydelse men kan vara värt att poängtera för bolaget eller till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) om det visar sig felaktigt. Har detta slutliga ställningstagande inte skett är tiden att väcka talan 3 år från att Du fått kännedom om att Du kunnat lägga fram anspråk. Således är det riktigt att en stämningsansökan måste lämnas in om preskription skall förhindras. Det räcker här inte med att göra en anmälan till ARN. Att praxis eventuellt skall komma att ändras är en fråga som blir sekundär till denna första fråga. Det betyder att tiden är det som är avgörande för Ditt ärende oavsett om praxis eventuellt skall komma att ändras. Därutöver skall bolaget ha meddelat Dig vilka möjligheter Du har att överpröva deras beslut enligt 2 kap 7 § samma lag. Detta verkar det som enligt Dina förutsättningar att de har gjort. Jag hoppas att jag lyckat reda ut ett par frågetecken för Dig. Med vänlig hälsning,
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”