FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt17/11/2005

Vad innebär stadigvarande bruk?

vad innebär stadigvarande bruk?

Lawline svarar

Stadigvarande bruk är en term inom fastighetsrätten för att bedöma om ett föremål som befinner sig på, eller i undantagsfall utanför, fastigheten är ett tillbehör till denna eller inte (2:a kap Jordabalken). När det gäller allmänna fastighetstillbehör (2:1 JB) skall föremålet ha tillförts fastigheten för stadigvarande bruk, för att anses som tillbehör till fastigheten. Det innebär att ”installatörens” avsikt med att tillföra föremålet skall vara att föremålet skall vara där för ett mera permanent bruk. Rekvisitet ”stadigvarande bruk” finns även för byggnadstillbehören (2:2 JB), med den skillnaden att föremålet skall vara ägnat till stadigvarande bruk. Skillnaden innebär att föremålet typiskt skall vara till nytta oavsett vem som äger eller nyttjar fastigheten. Enligt Skatteverkets allmänna råd SKV 2004:13 kan en byggnad som med någon grad av säkerhet kan bedömas stå på fastigheten minst fem år vara att anse som avsedd för stadigvarande bruk. Man skall också ta hänsyn till om bygglov till byggnaden har beviljats.
Lorraine SauvyRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”