FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt26/12/2006

Störande granne till bostadsrätt

Hej! Jag har ett problem, det är följande: Jag bor i en bostadsrätt. En av mina grannar spelar musik ibland till tidiga morgon, nu senast spelade dem till tidigt på morgonen. Jag var nere och knackade på, men dem ville inte lyssna. Gick ner ytterligare en gång, men inte heller denna gång. Detta har hänt några gånger. Finns det någon lag som säger att man ska visa hänsyn? och inte störa folk sent in på morgonen med fester? Finns det ingenting som heter förrgelseväckande beteende, men är det någon som även innefattar att man inte får störa sina grannar mitt i natten med vilda fester. Är det någon idé att ringa polisen när sådant här händer, när man inte kan sova på nätterna för att dem spelar så hög musik, och det slår i dörrar med mera?

Lawline svarar

Hej! De regler du efterfrågar finns i bostadsrättslagen som du hittar http://lagen.nu/1991:614. Det är framförallt 7 kap. 9 § som är intressant i sammanhanget. Där stadgas att när bostadsrättshavaren använder lägenheten skall han eller hon se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Bostadsrättshavaren skall även i övrigt vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset. Om det ändå förekommer sådana störningar i boendet, skall föreningen ge bostadsrättshavaren tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör, och underrätta socialnämnden i den kommun där lägenheten är belägen om störningarna. 18 och 20 §§ i samma kapitel stadgar att om bostadsrättshavaren inte rättar sig efter tillsägelse från föreningen så har föreningen möjlighet att vräka honom eller henne. För att det ska vara möjligt måste dock kommunens socialnämnd ha underrättats i förväg. Du bör alltså i första hand klaga till föreningen och begära att de ger din granne en tillsägelse. Kvarstår problemen efter detta kan du med hänvisning till ovanstående i princip hota med att försöka få din granne vräkt. Lycka till! Mvh
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000