bindande förklaringsmisstag

Hej, Vi har en avtalsrättslig fråga. Vi har via mejl fått veta att vi ska få "½ årsavgift som en goodwill med anledning av de problem som har varit i just er lägenhet" från vår motparts chefsjurist. De bad oss bekräfta om vi accepterade förslaget. Detta gjorde vi och fick en bekräftelse som svar. Senare kommer ett mejl från chefsjuristen i en separat mejltråd att förslaget hon skrivit blivit "felformulerat" och att det är en " ½ månadsavgift och inte ½ årsavgift" som gäller. Detta anser vi är en orimlig kompensation medan det första erbjudandet är mer rimligt. Vad gäller i denna fråga? Har vi rätt i frågan att vår motpart bör stå kvar vid den första överenskommelse vi hade? Tack för svar.

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

För att direkt svara på din fråga, så ja: ni har i grund och botten en rätt att kräva att er motpart står fast vid den överenskommelse som ni mött.

Det som däremot har varit det svåra för mig med din fråga är vad jag ska skriva mer än att ”ja, du har rätt”. Jag börjar med att konstatera att det inom juridikens värld två helt olika saker att i ha rätt och att rätt – och jag är inte kvalificerad nog att uttala mig om era utsikter till att rätt.

Ur en avtalsrättslig synvinkel finner jag enbart en utfyllande regel i Avtalslagen som kan tillämpas, och denna är 32 § 1 st. Tanken bakom den här paragrafen är det såkallade ”avsedda motsatsslutet”, vilket innebär att den praktiska tillämpningen av paragrafen är att man ska vara bunden av sina misstag när man avger en viljeförklaring.

För att man inte ska vara det skall man styrka att motparten var i ond tro om att det var ett misstag; d.v.s. att ni uppenbarligen förstod att de inte kunde ha menat en årsavgift, men valde att hålla dem till detta ändå. Med tanke på att du anger att det för er föreföll mer rimligt att förslaget avsåg en årsavgift och inte en månadsavgift verkar det alltså inte helt lätt att bevisa att ond tro förelåg.

I mina försök att sätta mig i er motparts sits kunde jag inte finna något annat solklart resonemang som skulle leda till att ett avtal inte förelåg (men kom då ihåg att jag är en student utan praktisk erfarenhet). Jag laborerade med AvtL 6 § samt 32 § 2 st, och till viss del med fullmaktslära, men som sagt så kom jag inte på något övertygande resonemang till er nackdel – förutom det som jag redogjorde för ovan.

Avtalslagen kan ni läsa här, https://lagen.nu/1915:218

I era fortsatta kontakter med er motpart förefaller det alltså som att ni har ett tämligen starkt argument att använda mot dem.

Innan jag önskar er lycka till vill jag åter igen påminna om att jag är en student utan praktisk erfarenhet. Mer hjälp kan ni få genom att skicka in fler frågor eller att ringa vår telefonjour här på sidan.

Lycka till!


Hampus Stålholm HolmqvistRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”