Rättsförhållanden rörande panträtt i fast egendom samt godtrohetsförvärv.

6:7 vs 18:2 jordabalken? Har stora problem med att förstå skillnaden mellan dessa lagrum. Tacksam för svar! :)

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga.


Att tolka paragrafer kan ibland vara problematiskt. Jag ska försöka bryta ner dem och bringa klarhet till situationen.


Båda paragraferna behandlar Rättsförhållanden rörande panträtt i fast egendom samt godtrohetsförvärv.


18:2 JB innehåller bestämmelser om godtrosskydd för borgenär i det fallet att upplåtaren av panträtten förvisso erhållit lagfart på sitt förvärv men fastigheten faktiskt ägdes av annan. 


6:7 JB reglerar dels det fallet att en tidigare ägare, efter överlåtelse av fastigheten, upplåter ny panträtt i den, dels det fallet att en förvärvare nummer två, efter dubbelöverlåtelse av fastigheten, upplåter ny panträtt i den. Förvärvet består om borgenären var i god tro angående äganderättsöverlåtelsen.

 

Alltså, den först nämnda paragrafen reglerar situationen då en person upplåter panträtt i en fastighet som inte tillhör denne. Den andra paragrafen reglerar situationen då någon som såld en fastighet upplåter panträtt i fastigheten trots att denne inte längre äger fastigheten. 6:7 reglerar även situationen då den nye ägaren upplåter panträtt

 

Förhållandena kan göras allt mer komplicerade men detta är huvuddragen av bestämmelserna. Om du har ytterligare frågor är det bara att återkomma.

 

Lycka till.

 

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fastighetspant? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000