Gåva till fd hustru i samband med konkurs

2013-05-04 i Återvinning
FRÅGA
hej, jag har en kompleterande fråga gällande "vad händer med mitt hus vid ev. konkurs" som ni skrev om april/12. I sista stycket näms att gåvan(huset) till frun kan återkallas inom tre år vid ev konkurs och säljas vid exekutiv auktion. Min fråga är, vad gäller om den skuldsatte har skrivit över huset till sin fru som gåva och samtidigt tar ut skillsmässa. Är huset fortfarande i riskzonen fast de är skilda och bor på olika håll? I det här fallet bor inte den skuldsatte kvar i huset, utan bara hans/hennes x och barnen. Tack på förhand
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Gåvor som någon har gett till en annan innan givaren går i konkurs kanåterkallas om de har getts senast sex månader innan konkursen.Sexmånadersregeln gäller när gåvan har getts till vem som helst.

När det gäller gåvor som givits till närstående är denna tidsperiodförlängd till tre år. Det är relationen vid gåvotillfället som är avgörande.Detta innebär att även om skilsmässa senare tas ut så kommer de att räknas somnärstående. Om gåvan skulle ges efter att skilsmässa redan har tagits ut görsen särskild bedömning i det enskilda fallet av om de före detta makarna fortfarandeär att anse som närstående. Avgörande är om de fortfarande ska anses ståvarandra personligen nära. Troligen kommer tiden sedan skilsmässan togs ut attspela stor roll, tidigare har gåva som getts till en före detta maka fyramånader efter skilsmässa ansetts given till en närstående. Men som sagt, dettakommer att få bedömas särskilt för det specifika fallet och är svårt för migatt svara på generellt.

Det är heller inte möjligt att rädda huset genom att den skuldsatte vidbodelningen p.g.a. äktenskapsskillnaden efterger sin rätt och låter hustrun fåhela huset. Även för dessa fall finns en regel som säger att detta kan gå återom det skett senast tre år innan konkursdagen.

Hoppas mitt svar har kunnat vara klargörande, återkom gärna annars!

Med vänliga hälsningar

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Återvinning (64)
2021-10-26 Felaktig utbetalning av försäkringsersättning - Vad gäller?
2021-08-31 Återvinning vid köp av hus under marknadsvärdet från en närstående
2021-08-26 Vad gäller vid felaktig utbetalning?
2021-05-29 Kvitta en konkursfordran mot ett konkursbos återbäringskrav?

Alla besvarade frågor (97307)