FrågaAVTALSRÄTTSamägandeavtal01/05/2013

Möjlighet att kräva en delägare att köpa ut en annan delägare?

Vill veta om jag kan kräva att min före detta köper ut mig från vår sommarstuga då jag känner att jag hela tiden ska rätta mig efter va hon säger gällande säljandes av huset, renovering mm

Lawline svarar

Hej,

Tack för din fråga.

Det finns ingen laglig möjlighet att kräva att en delägare ”köper ut” en annan delägare. Det man som delägare kan göra är dock att anlita de möjligheter till försäljning av egendomen på offentlig auktion som lagen om samäganderätt (samäganderättslagen) erbjuder. Lagen är jämlikt dess 1 § tillämplig på egendomsslaget fastigheter. Enligt 6 § samäganderättslagen har varje delägare rätt att hos rätten ansöka att godset för gemensam räkning ska utbjudas till försäljning på offentlig auktion. Detta gäller dock inte om annat har avtalats mellan delägarna till den ifrågavarande egendomen. Om detta vet jag intet i detta fall.

Du har således en möjlighet att ansöka om att sälja fastigheten på offentlig auktion, om annat inte har avtalats mellan dig och den andra delägaren eller de andra delägarna.

Jag hoppas att detta besvarade dina funderingar. I annat fall är du välkommen att ställa ytterligare frågor till oss.

Med vänlig hälsning, 


Rikard WahlströmRådgivare
Hittade du inte det du sökte?