Förutsättningar för att vidta åtgärder av samägt gods

Hej Vi är 3 ägare av en fastighet, Kan person 1 ta ett lån med fastigheten som säkerhet utan vårt medgivande?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga,

I ditt fall aktualiseras lag (1904:48 s.1) om samäganderätt, se (https://lagen.nu/1904:48_s.1).

I enlighet med huvudregeln förutsätts det vid förfogande över det samägda godset i dess helhet eller vidtagande av förvaltningsåtgärd att det råder en enighet delägarna emellan. Emellertid är det möjligt att vidta en åtgärd, utan samtycke av samtliga delägare, under förutsättning att åtgärden är brådskande och nödvändig för godsets bevarande. Lagen är huvudsakligen dispositiv och det ges således utrymme för att avtala bort vad som stadgas i lagen. Om inget avtalats gäller lag.

En fastighet som innehas med samäganderätt får på ansökan av delägare uppdelas i lotter genom en s.k. klyvning, med stöd av 11 kap. 1§ fastighetsbildningslagen (1970:988), se (https://lagen.nu/1970:988).

Vänligen,

Rosa Nicole AbasRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Samägandeavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000