FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt29/04/2013

Ordningsbot vid hastighetsöverträdelse - Grunder för besvär

Hej Fick en fortkörningsbot härom veckan som skrevs under och godkändes fast jag upplevde det hela som felaktigt, iom att jag inte fick ta del av lasermätning osv. Sen ser jag då jag kommit hem att datum saknas vid erkännande underskrift och även rutan där det står "identitet fastställd (ange handling)" antingen kryssas körkort eller annan i, på min ordningbot är varken eller ikryssad. Med tanke på hur slarvig boten är så kan man fundera på hur korrekt själva mätning och allt annat gick till. Går denna att överklaga eller är det bara att betala och se glad ut.

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga.

Med ordningsbot avses att den misstänkte genast eller inom viss tid underkastar sig en bötespåföljd. Detta sker istället för åtal vid allmän domstol. Boten ska genom (48 kap 17§ RB) bl.a. innehålla "brottet med angivande av tid och plats för dess begående samt övriga omständigheter som behövs för att känneteckna det" (48 kap 6§ p. 3 RB) Innan boten utfärdas krävas att den misstänkte erkänt gärningen (48 kap 15§ RB) och boten bör utfärdas i den misstänktes närvaro (48 kap 16§ RB). Detta sker alltså när du blir ombedd att underteckna boten. När du undertecknat boten så har du godkänt förfarandet. Att godkänna en bot är jämställt med att få en laga kraft vunnen dom. Detta betyder att du valt att inte överklaga och att beslutet ska verkställas.

Ett godkänt föreläggande av ordningsbot kan i vissa fall upphävas genom besvär. Den misstänkte ska anföra besvär vid allmän domstol inom ett år. (59 kap 7§ RB) Beslutet kan undanröjas om godkännandet av boten 1) inte kan anses vara en giltig viljeförklaring (t.ex. om den misstänkte förklarat att han inte vill godkänna boten men p.g.a. språksvårigheter e.d. inte förstått innebörden av att underteckna boten), 2) fel förekommit (t.ex. fel högsta hastighet angivits på boten RH 1991:38 Obs: om ett fel har förekommit kan den tidigare ordningsboten upphävas och en ny ordningsbot framställas, vilket medför att fel i boten inte nödvändigtvis leder till ett frikännande) eller 3) förfarandet inte överensstämmer med lag. (t.ex. om polisen missuppfatta vilken hastighet fordonet faktiskt får föras i och föraren därför inte begått något brott RH 1988:121) (59 kap 6§ RB) En fråga är om det uteblivna datumet skulle kunna läggas till grund för ett dylikt besvär. Generellt är det dock ganska svårt att gå vinnande ur denna typ av process och frågan är om det är värt besväret.

Om du själv vill titta närmare på nämnda lagrum se (https://lagen.nu/1942:740)

Hoppas att jag kunde svara tillfredställande på din fråga

MVH/ Veronica Eriksson 

Veronica ErikssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”