Uppsägningstid lokal

Vårt företag hyr en lokal. Vi ska byta lokal men har svårt att tolka uppsägningstiden. I kontraktet stå det: "Kontraktstid: 2011-04-01 tom 2012-12-31. Uppsägning av detta kontrakt skall ske skriftligt minst 9mån före den avtalade hyrestidens utgång, i annat fall är kontraktet förlängt med 1år." Menas det då att om vi säger upp avtalet idag att vi kan flytta om 9mån? Eller eftersom den nu är april har vi automatiskt förlängt kontraktet till 2014-12-31?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Eftersom ni inte sade upp kontraktet minst 9 månader före 2012-12-31, förlängdes hyrestiden med 1 år till 2013-12-31. Det framgår inte av den citerade ordalydelsen att kontraktet därefter skulle förlängas på samma sätt, dvs med 1 år i taget eller liknande. Med den utgångspunkten har ni fortsatt 9 månaders uppsägningstid.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”