FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt19/12/2006

Vattenskada i bostadsrätt, vems ansvar?

Hej! Ansvar mellan brf och brf-havare ifråga om vattenskada. Min son har i sin bostadsrättslägenhet fått en vattenskada, som föranletts av att golvbrunn och en del av röret till denna. Upptäcktes gm att vatten rann ner till underboende granne. Brf har delvis tagit sitt ansvar genom att bila bort hela badrumsgolvet och lagat stammen, men vill inte svara för uppgjutning och fallspackel av golvet (idag ett stort hål och obrukbart badrum). Brf havarens försäkringsbolag menar att brf-havaren inte har någon underhållsskyldighet för den konstruktion som ligger under/ bakom yt- och tätskikt och att den delen kan och skall ersättas av fastighetsförsäkringen. Detta vägrar brf godta. Tvisten gäller alltså arbetet med uppgjutning och fallspackel av golvet, så att badrummet blir användbart. Det är inte fråga om någon standardförbättring, utan bara att få ett golv, som brf-havaren sedan kan lägga klinker eller annat golv på. Brf-havaren har gottgjorts 3.000:- från sitt försäkringsbolag för ytskiktet, men de totala kostnaderna bedöms kunna uppgå till kanske 60-70.000:-. Föreningens hus är ca 45 år gammalt och stambyte har ännu inte skett. Tacksam för svar om 1. Vem som bör stå för uppgjutning/ fallspackel av golv i badrummet 2. Om brf bör stå för detta, men vägrar. Hur bör man gå vidare? Är en stämning av brf enda vägen och hur stora är chanserna för brf-havaren att vinna ett sådant mål? Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej! För reparationer pga vattenskador svarar bostadsrättshavaren endast om skadan uppkommit genom 1. Egen vårdslöshet eller försummelse eller 2. Vårdslöshet eller försummelse av a) någon som hör till hans hushåll eller som besöker honom eller henne som gäst, b) någon annan som han inrymt i lägeneheten eller c) någon som för hans räkning utfört arbete i lägenheten. Detta följer av 7 .kap 12 § Bostadsrättslagen se http://www.lagen.nu. Såvida skadan inte uppkommit på något av ovanstående sätt skall alltså bostadsrättsföreningen svara för den totala reparationen av vattenskadan vilket givetvis inkluderar iordningställandet av ett fungerande badrumsgolv. Vägrar bostadsrättsföreningen ta på sig ansvaret för reparationen trots att utryckligt lagstöd finns som styrker bostadsrättshavarens ståndpunkt, bör Ni lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Sålänge skadorna inte har uppkommit på något av ovanstående beskrivna sätt torde chanserna vara goda att vinna en eventuell tvist.
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”