Betalningsanmärkning genom frivillig skuldsanering

Min pappa sökte skuldsanering för ca 10 år sedan. Detta enbart i ett förebyggande syfte eftersom han skulle ingå i en skiljsmässa och hade ett lån på huset som min familj bodde i vid tillfället. Men efter det att han sökt skuldsaneringen så fick han en betalningsanmärkning, när han aldrig varit sen med en räkning. Så rent automatiskt fick han en anmärkning för att han sökte skuldsaneringen. Och saken är den att innan han sklijde sig så lyckades han betala av sitt lån. åren har nu gått och han känner sig kränk eftersom han efter aldrig kunna lånat pengar som en vanlig " Svensson" kan göra, för jag vet att alla bilar, hus, resor och grymma lcd-TV sker via kreditköp. Men min far har i och med sin anmärkning aldrig kunnat göra detta, en rättighet som alla haft om man alltid skött sina räkningar. Att nämna är att han i dag har skulder hos kronofogden, men dessa har i roten kommit från hans felaktiga bet.anärkning i och med att han sökte skuldsaneringen. Jag skulle vilja yrka på em konstant kränkning under alla dessa år. Uppskattar all respons, för mer information eller en för luddig beskrivning maila mig.. Tack på förhand/ JOHAN

Lawline svarar

Hej!
Att söka skuldsanering p.g.a. skilsmässa går i princip inte om det inte finns andra bakomliggande skäl. Skuldsanering är en aktuell process uteslutande om man har ekonomiska problem, dvs. långt gångna och stora skulder som det inte finns möjlighet att betala under den rådande ekonomiska situationen. Det är svårt i ditt fall att veta exakt vad som legat till grund för skuldsaneringen, men att betalningsanmärkning kommer automatiskt vid skuldsanering är ganska naturligt eftersom de fordringar som ingår i skuldsaneringen i de flesta fall ligger hos kronofogden. Trots att fordringarna avskrivs i och med saneringen ligger fortfarande betalningsanmärkningen kvar i tre år hos kronofogdemyndigheten. Det enda sättet att få en betalningsanmärkning är genom det förfarande som sker genom kronofogdemyndigheten.

Från det att en skuld uppkommer till att betalningsanmärkning fastslås får man många chanser att betala genom påminnelser inkassokrav och dyl. När ärendet lämnas över till Kronofogden genom ansökan om betalningsföreläggande har i regel en avsevärd tid förflutit. Anser man att kravet är felaktigt bör man protestera mot kravet hos kronofogden. Detta måste ske inom den tid som anges i betalningsföreläggandet. Om fordringsägaren fortfarande står fast vid sina krav, kan han vända sig till domstol för att få tvisten prövad i en rättegång. Förlorar fordringsägaren i rätten behöver man inte betala något. Men om domen ger fordringsägaren rätt måste den skuldsatte betala såväl skulden som dröjsmåls-, inkasso- och rättegångskostnaderna. Det är kronofogden som genom utmätning verkställer både sitt eget avgörande (utslag) och i de fall domstol avgjort tvisten genom en dom.

Anser du och din pappa att ni blivit kränkta kan ni yrka på skadestånd. En förutsättning för detta är i så fall att betalningsanmärkningen ålagts din pappa på felaktiga grunder. Från det att din pappa fick betalningsanmärkningen kan man upp till en månad ansöka om återvinning d.v.s. få frågan omprövad. Efter denna tidsfrist är det svårare att få beslut upprivna, din pappa har genom sin underlåtenhet godkänt kronofogdens förfarande. Dock kan beslut undanröjas efter ett lagakraftvunnet beslut eller en dom med domvilla som skäl. Detta är dock mycket ovanligt och bygger på at något allvarligt handläggningsfel eller rättegångsfel begåtts.

Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Betalningsanmärkning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”