FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 25/04/2013

Svenska rättsordningens påverkan från andra länder

Hej! Dagens rättsordning i Sverige har ju påverkats mycket av andra europeiska länders tankar och ideér. Men finns det några konkreta exempel på detta? Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej,

Den svenska rättsordningen har påverkats av flertalet andra rättskulturer från olika delar av världen. Här följer några exempel:

Första halvan av 1800-talet påverkades Sverige till stor del av den franska rättskulturen (som var genomsyrad av upplysningen), där vi genomförde mer liberaliserade lagar (lika inför lagen, allas lika värde etc) samt Montesquieus maktdelningslära (särskilja den dömande, verkställande och lagstiftande makten).

Från 1850 till 1939 kan hävdas att Sverige i rättsligt hänseende påverkades mest av den tyska rättskulturen där den historiska skolan genomsyrar lagstiftningsarbetet. Från att, som på upplysningstiden, se lagen som ett verktyg för att förändra samhället, såg man nu lagen som historiskt betingad (och sökte inspiration i gamla lagar vid stiftandet av nya).

Den andra halvan av 1900 talet har Sverige påverkats i all väsentlighet av Anglo-amerikansk rättskultur. Efter andra världskriget kom flera konventioner, vilka Sverige antog, om mänskliga rättigheter som en garanti för att ett nytt världskrig inte skulle ske.

Idag på 2000-talet i och med vårt medlemskap i EU harmoniseras vårlagstiftning i enlighet med de övriga medlemstaterna på flera områden och påverkan sker således från många olika håll.

 

Mvh,

Olle AnderssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?