FrågaKÖPRÄTTKöplagen24/04/2013

Kan en köpare som är näringsidkare få ersättning av en säljare när säljaren är i dröjsmål?

Det handlar om två företag AB. Har man rätt till att köpa någon annanstans när man märker att det blev försent med leverans? Leveransvillkoret " fritt köparens lager" max en vecka leveranstid. Leverantören hörde inte av sig mera. Vilka möjligheter finns att få ersättning pga dröjsmålet?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Jag förutsätter att ni har ett bindande köpavtal.

Här är det frågan om två företag och det är fråga om försäljning av lös egendom förmodar jag, därför gäller köplagen (se 1 § köplagen). Köplagen är emellertid dispositiv vilket betyder att den går att avtala bort. T.ex. kan en säljare begränsa vilka påföljder en köpare får göra gällande när en säljare är i dröjsmål med leveransen. Om detta inte har skett gäller köplagens regler. Om något är avtalat om gäller köplagens regler angående det som inte är avtalat om.

Om dröjsmål föreligger och det inte beror på köparen kan köparen göra gällande påföljder mot säljaren, se 22 § köplagen. Påföljderna är: fullgörelse av köpet, hävning, skadestånd samt hålla inne betalningen.

Hävning av avtalet (att få frångå det) kräver att avtalsbrottet (dröjsmålet) är väsentligt samt att säljaren insåg eller borde insett detta, 25 § köplagen. Det krävs också att en särskild reklamation görs enligt 29 § köplagen för att få häva avtalet.

Här låter det som att företaget vill ha skadestånd. Enligt 27 § köplagen har en köpare rätt till skadestånd för den skada han lider på grund av säljarens dröjsmål. Köparen har dock inte rätt till skadestånd om säljaren visar att dröjsmålet beror på en händelse utanför säljarens kontroll som han inte kunde förväntat sig vid köpet samt vars följder han inte skäligen kunde övervunnit. Detta innebär att säljaren har ett ganska strikt skadeståndsansvar.

Kom ihåg att det måste vara fråga om att köparen ska ha lidit ekonomisk skada av dröjsmålet.

Man kan dock inte få ersättning för så kallad indirekt förlust enligt 27 § 3 st. köplagen om inte säljaren varit försumlig 27 § 4 st. köplagen. Indirekt förlust är, enligt 67 § 2 st. köplagen:
1. förlust till följd av minskning eller bortfall av produktion eller omsättning,
2. annan förlust till följd av att varan inte kan utnyttjas på avsett sätt,
3. utebliven vinst till följd av att ett avtal med tredje man har fallit bort eller inte har blivit riktigt uppfyllt, och
4. annan liknande förlust, om den varit svår att förutse.

Köplagen finner du här: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19900931.htm#P67S2

Hoppas detta var till någon hjälp och lycka till!

Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”