Upphovsrätt vid bearbetning av verk

2006-12-20 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA
Fakta i målet: Ett konstverk som ska visas på en stor grupputställning i Stockholm i januari. Förlagan är ett målat porträtt (olja), utfört 2006 av en samtida, svensk målare. Jag har köpt en digital bild, alltså ett fotografi på den målade tavlan. De som har sålt bilden är Nationalmuseum. Jag har skrivit på ett kontrakt, där jag förbinder mig att använda bilden i en publikation. Jag hade skrivit till dem att jag skulle ge ut en bok med titeln Porträttlik. För detta har jag betalat ca 1 000 kr. Jag gade från början velat använda en tidningssida med tavlan, men kvalitén var för dålig. Jag har bearbetat bilden på följande sätt. Jag har i min dator förstorat bilden från ca 20 Mb till 900 Mb, för att kunna få en utskrift som i slutändan har blivit ca 150 x 130 cm. I Photoshop har jag gjort en relativt liten manipulation som dock förändrar bilden radikalt. Ergo är det ett nytt konstverk. Jag anser att det är ett fotografiskt verk. Min titel på verket är ”Reproduktion förbjuden”. Titeln är också ”stulen”, för det hela är en hyllning till den belgiske mästaren René Magritte som har målat en tavla med just den titeln. Alltså, lager på lager. Det ska väl också nämnas att den svenske målarens signatur finns kvar på min bild. Tavlan är känd, alla kommer att känna igen den, likaså personen som är avbildad på den. Det finns alltså tre saker att ta hänsyn till: Vad tycker Nationalmuseum? Vad tycker fotografen som har fotograferat tavlan? Vad tycker målaren? Jag tänker skicka ett mejl till alla tre vernissagedagen, där jag förklarar vad jag gjort och att jag anser mig ha skapat någonting nytt, samtidigt som jag tackar för deras medverkan.
SVAR
Hej!
Utgångspunkten är att den som skapade verket har en uteslutande ensamrätt att ändra detta, 2 § Upphovsrättslagen (URL) som du hittar här. Du har ju skrivit på ett avtal som innebär att du i ett visst fall har tillåtelse att använda bilden, med detta följer inte en rätt att förändra denna. Enligt 4 § URL kan någon som har bearbetat någon annans verk få upphovsrätt till den bearbetade formen. Om någon i fri anslutning till ett verk åstadkommit ett nytt och självständigt verk, är hans upphovsrätt ej beroende av rätten till originalverket, som det heter i lagtexten.

Svaret i din fråga beror alltså på huruvida ditt nya verk är tillräckligt nytt och självständigt i förhållande till originalverket, vilket är svårt att bedöma utan att ha sett de båda verken. Ett exempel på detta är parodier och travestier på andra upphovsskyddade verk, som generellt betraktas som nya och självständiga om de inte är kränkande. Ditt nya verk kan alltså strida mot upphovsrätten om det anses kränkande för upphovsmannen, 3 § URL.

Det är svårt att bedöma din situation. Du har å ena sidan angett att du endast gjort en liten förändring, men å andra sidan angett att verket förändrats radikalt. Om det endast är andra färglager som har tillagts så tror jag inte att ditt verk skulle anses nytt och självständigt. Du borde nog låta någon upphovsrättsjurist titta närmare på verken för att kunna göra en bedömning. Risken finns att du dels begår ett avtalsbrott, dels att du måste betala ersättning till upphovsrättsinnehavaren. Flera upphovsrättsinnehavare kan även finnas, exempelvis målaren och fotografen. Du bör kontakta upphovsrättsinnehavaren/havarna innan vernissagen för att kontrollera allting.

Med vänlig hälsning

Emil Alin Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (274)
2021-04-09 Vem kan ha en patreon sida?
2021-02-15 Kan man sälja bilder tagna på allmän plats?
2021-01-19 Ofullständig fråga
2020-11-30 Vad ska jag tänka på vid importering av varor från Kina?

Alla besvarade frågor (93065)