Anställds återbetalningsskyldighet för ren förmögenhetsskada

Hej! Jag har arbetat på min arbetsplats i endast 2 veckor och råkade i dag försova mig när jag hade hand om öppning. Vad jag inte visste var att köpcentrumet debiterar butiken 5000 kronor vid försenad öppning. Det står ingenting i mitt avtal om detta och jag har heller inte fått veta detta muntligt. Senare idag ringde min chef mig och berättade om straffavgiften och krävde att jag blir återbetalningsskyldig (500 kr i 10 månader), varpå jag svarade okej då jag inte har råd att bli arbetslös. Jag har en provanställning (6 mån), mitt avtal säger att jag arbetar i city (med Hrf kollektivavtal) men jag arbetar på annan plats och vi har heller inget kollektivavtal där. Jag arbetar mellan 20-40 timmar i veckan, men i mitt avtal står det "vid behov". Jag har alltså ingen garanterad lön. Jag undrar om min chef verkligen har rätt att göra avdrag för detta och vad som händer om jag byter jobb? Kan de kräva hela summan vid sista lönen? Det var verkligen inte min mening att försova mig, det har aldrig hänt på någon annan arbetsplats och jag påpekade detta upprepade gånger. Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej, tack för att du ger Lawline förtroendet med din fråga!

För att till en början klargöra rättsläget så är utgångspunkten att när ekonomisk skada uppkommer utan samband med person- eller sakskada så kan skadestånd inte utkrävas om inte brott föreligger (Skadeståndslagen 1:2 och 2:2)

Detta kan modifieras ifall ett avtal föreligger mellan parterna, vilket kan betyda att man inbördes har kommit överens om att vissa handlingar ger den andre rätt att kräva ersättning: t.ex. att köpcentret debiterar en straffavgift när butiken öppnas för sent (SkL 1:1).

Alltså borde det vara så, att eftersom att du har åsamkat en ekonomisk skada för din arbetsgivare, och ni inte har avtalat något särskilt om detta, så har arbetsgivaren inte rätt att kräva skadestånd av dig, eftersom att det inte är något brott att försova sig.

Dock så kan jag inte med säkerhet säga hur det ligger till, eftersom att kan vara så att du  på något vis genom avtal är förbunden att ersätta den skada som uppkommit. Därför rekommenderar jag dig att ringa det fackförbund som du är ansluten till och försäkra dig om att du inte på något sätt är kontraktuellt förbunden att ersätta den uppkomna förmögenhetsskadan.

Ifall det är så att din arbetsgivare har en giltig fordran mot dig så kommer den att bestå även om du byter jobb, men det förefaller som sagt osannolikt att arbetsgivaren kan göra sitt krav gällande med tanke på att du inte blivit informerad om straffdebiteringen och hur den skulle drabba dig.

Hoppas du känner dig hjälpt och styrkt, och lycka till

vänligen


Hampus Stålholm HolmqvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000