Vad kan man göra mot en arbetsgivare som inte betalar ut lönen i rätt tid?

FRÅGA
Om en arbetsgivare ej betalat ut lön den 25:e eller tidigare enligt anställningsavtalet, hur tidigt kan jag vända mig till Kronofogden? Är jag skyldig att skicka någon form av påminnelse först?
SVAR

Hej och tack för din fråga! Du kan vända dig till Kronofogden direkt efter att du inte fått lönen den 25:e eller om något annat datum följer av anställningsavtalet (förfallodagen har då passerat). Jag råder dig att agera snabbt om din arbetsgivare har dålig likviditet eftersom att om din arbetsgivare går i konkurs får du bara lönegaranti för de sista tre månaderna före konkursen.

Du behöver inte påminna din arbetsgivare  i form av att skriva något kravbrev eller dylikt men jag råder dig att prata med arbetsgivaren först, det kan ju vara ett misstag. Därefter är det klokt att först ta hjälp av facket om du är med i facket. De kan säkerligen hjälpa dig med allt du behöver. 

Jag skickar med en länk till ansökan om betalningsföreläggande som du kan ta hjälp av, kraven för att ansöka om betalningsföreläggande är att skulden måste vara förfallen till betalning, det måste handla om pengar och fordran ska vara förlikningsbar. 

http://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.html

Lycka till!

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll