FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt20/12/2006

Rättshjälp m.m.

Hej, Jag har blivit uppsagd från mitt arbete efter en tids sjukskrivning och skada som skedde på jobbet som personligt assistent. Skadan kom efter att jag lyfte en patient som jag var ensam med, vilken det visat sig att sen dess finns två assistenter hos honom. Sedan m.h.a. försäkringskassan började en rehab tid, jag läste först på Komvux, sedan kom in till en utbildning (BMA) biomedicinanalytiker. Nu efter en kort tids försök till omplacering har arbetsgivaren (en kommun) sagt upp mig och jag får ingen ersättning alls fast jag nämnt att jag är fortfarande invalid på något sätt. Ändå hävdar arbetsgivaren att de inte kommer att betala någon ersättning. Nu vill jag ogiltigförklara uppsägningen men därefter behöver jag juridisk hjälp, samtidigt har jag svårt ekonomiskt om jag ska träffa en advokat, finns det någon form av hjälp som jag kan få och i så fall varifrån? Vad jag vet ska åtal ske 2 veckor efteråt.

Lawline svarar

Hej, En rättssökande som du kan under vissa förutsättningar få rättshjälp. Regler om rättshjälp hittar du i rättshjälpslagen, se http://www.lagen.nu/1996:1619. Rättshjälp underlättar ekonomiskt för den som är i behov av juridisk rådgivning och hjälp i en rättsprocess. En förutsättning för att rättshjälp skall beviljas är att rådgivning av en advokat eller en biträdande jurist först skall lämnas i upp till två timmar. Avgiften för rådgivningen kan sättas ned till hälften om den rättssökandes ekonomiska förhållanden ger anledning till det (se 4 §). För att rättshjälp skall beviljas krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda. Den sökande skall vara en fysisk person vars ekonomiska underlag (vilket är beräknad årsinkomst efter att hänsyn tagits till underhållsskyldighet, förmögenhetsförhållanden och skuldsättning) inte överstiger 260 000 kronor. Den sökande skall också ha ett behov av biträde utöver rådgivning, och behovet skall inte kunna tillgodoses på annat sätt. Det prövas också om den rättsliga angelägenheten är av en sådan sort att det är rimligt att staten bidrar till kostnaderna (se 6-8 §§). Rättshjälp beviljas efter ansökan av den rättssökande. Du hittar mer information om detta och kan även ansöka om rättshjälp hos Rättshjälpsmyndigheten, se http://www.rhm.dom.se/. Du skriver inte om du är med i något fackförbund eller inte, men fackförbund kan bidra med rådgivning i frågor som din och även föra sina medlemmars talan. Tag kontakt med fackförbundet Kommunal, Sveriges största fackförbund, http://www.kommunal.se/. I tvistemål, som det är fråga om i ditt fall, väcks talan genom stämning. Tidpunkten då en talan anses väckt är då stämningsansökan inkommer till rätten. Det finns inget krav på att detta måste ske inom två veckor från en händelse. Du hittar denna reglering i rättegångsbalkens 13 kap., se http://www.lagen.nu/1942:740. Jag vill uppmärksamma dig om att en domstolsprocess, även med rättshjälp, medför ett ekonomiskt risktagande. Hoppas mitt svar är till din hjälp, vänliga hälsningar,
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo