FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt25/12/2006

Eventuella fördelar vid olika sätt att bilda BR

Är intresserad av att köpa ett flerfamiljshus för generationsboende.Fastigheten har idag tre lägenheter. På sikt önskar jag ombilda till bostadsrätter. Mina frågor är; kan man genom att slå ihop två lägenheter ombilda till tvåfamiljsvilla och därefter bilda förening med ånyo tre lägenheter? Eller skall man direkt bilda förening som köper fasigheten? Vad skall man tänka på och vilka merkostnader är förbundna med dylikt? Tacksam för vägledning

Lawline svarar

Hej! Att köpa huset och ombilda det till tvåfamiljsvilla är möjligt om Ni följer reglerna i inkomstskattelagen, detta påverkar i sådana fall endast skatteläget. De aktuella reglerna är 2:8§ inkomstskattelagen (se http://lagen.nu/1999:1229): "Ett småhus som är inrättat till bostad åt två familjer räknas som privatbostad om det till väsentlig del används eller är avsett att användas av ägaren eller någon närstående till honom för permanent boende eller som fritidsbostad." Det krävs således att både Ni som ägare, och en närstående till Er bebor fastigheten. Att köpa en bostadfastighet som bostadsrättsförening, kräver som Ni säkert redan vet att det finns minst tre lägenheter som bebos av hyresgäster. Detta kan Ni åstadkomma genom att bygga om tvåfamiljsvillan till sitt ursprungliga skick. Detta kräver att Ni låter byggnades status som privatbostad enligt inkomstskattelagen ändras, vilket bedöms vid utgången av det år då Ni förändrat tillbaka till hyreslägenhetshus, detta framgår av IL 2:11§. Ni måste dock anmäla ert intresse av ombildning, annars tar det ytterligare ett år. Ifrågan om vilka merkostnader som är förbundna med respektive tillvägagångssätt, samt vilka fördelar dito, kan jag tyvärr inte ge Er något bra svar. Jag tror säkerligen att Hyresgästföreningen kan ge Er råd i denna del av Er fråga! Mvh
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000