FrågaSTRAFFRÄTTBrott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB07/04/2013

Misshandel pga uppsåt?

Fick två kraftfulla slag i ryggen med öppen hand av en kollega, föll nästan omkull. Kollegan är väl medveten om min sedan tidigare skador mycket trasiga rygg med flertal nervskador. Läkarbesök konstaterar nervpåverkan o känselbortfall mm. Rehabiliterbart. Kollegan tidigare ostraffad. Är detta misshandel? Uppsåt med tanke på kunskap? Polisen vill ha in anmälan. Arbetsskadeanmälan gjord. Samtal med chef bokat.

Lawline svarar


Susanne CermeniusRådgivare