Gåva av del i fastighet för att slippa reavinstskatt

2005-09-12 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Kan jag komma undan reavinstskatt om jag ger bort en del i en fastighet som gåva till min sambo?
SVAR
Om du säljer halva bostadsrätten för 1.000.000 kronor kommer du att få betala kapitalvinstskatt med två tredjedelar av 250.000 kronor gånger 30 procent eller 50.000 kronor. Man kan också räkna ut kapitalvinstskatten/reavinstskatten som 20 procent på vinsten 250.000 kronor, som också blir 50.000 kronor.

Om du ger halva bostadsrätten som gåva till din sambo utlöser detta inte någon kapitalvinstbeskattning/reavinstbeskattning för dig. Men hennes halva boestadsrätt kommer att ha ett uppskov av halva din tidigare vinst, det vill säga 250.000 kronor. Uppskovsbeloppet följer alltså bostadsrätten.

Joel Wickman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (542)
2020-11-03 Beskattning vid försäljning av personliga tillgångar
2020-10-25 Beskattning av skadestånd
2020-10-14 Beställning av tobak via nätet
2020-09-29 Hur betala skatt på mark i Polen, Lodz?

Alla besvarade frågor (88211)