Bortglömd tidrapport - preskription

Hur långt tillbaka i tiden kan man lämna in en bortglömd tidrapport och få ut lön för den?

Lawline svarar


Tack för din fråga. Av 41-42 §§ lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) framgår att den som vill framställa ett fordringsanspråk ska underrätta arbetsgivaren om detta inom fyra månader från den tidpunkt då fordringen förföll till betalning, annars preskriberas fordringen och betalning kan inte framtvingas med hjälp av rättsordningen.

Emellertid är det naturligtvis svårt att som arbetsgivare fullgöra sin skyldighet enligt anställningsavtalet att betala lön om denne inte vet om, eller hur mycket, du arbetat. Om din arbetsgivare känt till att du arbetat under en viss tid, men märker att inte någon tidrapport inkommit, borde denne ha efterfrågat denna. Min uppfattning utifrån frågan är därför att ni båda har agerat på ett sätt som inte gynnar anställningsavtalet. Kontakta därför snarast din arbetsgivare och visa upp tidrapporten för att vara på den säkra sidan, eventuellt genom det fackliga ombudet på din arbetsplats.

Lars BålmanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”