Klausul om att samäganderättslagen inte är tillämplig vid försäljning av samägd fastighet

Jag vill sälja min del av en fritidsfastighet som min bror och jag fått i förtida arv av våra föräldrar. I gåvobrevet står den "Samäganderättslagen är inte tillämplig vid försäljning". Detta "inte" gör det lite besvärligt. Min bror vill inte köpa till ett rimligt pris av mig. Kanske gör det också att offentlig auktion enligt samäganderättslagen inte kan genomföras. Det känns som om jag är fångad i ett samägande som jag inte vill ha. Vilka möjligheter har jag att få ett slut på det?

Lawline svarar

Hej!

Beroende på hur gåvobrevet är utformat och om både du och din bror skrivit på så kan klausulen i avtalet om att samäganderättslagen inte är tillämplig vid försäljning leda till att en tvångsförsäljning av det samägda godset i enlighet med 6 § lag om samäganderätt inte kan göras. Om det anses avtalat mellan dig och din bror att något sådant inte får ske kan alltså fastigheten inte tvångsförsäljas. Det enda du då kan sälja är din andel i godset, och denna kan vara svårsåld då den som köper kommer äga fastigheten med din bror. Andelen kan också tänkas säljas till ett klart underpris. 

Om ni inte kan enas om förvaltningen och nyttjandet av fastigheten kan du begära att en god man tillsätts som sköter detta åt er under en period enligt 3 § lag om samäganderätt. Enligt 15 § lag om samäganderätt ska du och din bror betala kostnaderna för den goda mannen i förhållande till er andel i fastigheten.

I övrigt finns det mig veterligen, om avtalsvillkoret i gåvobrevet anses ställt mellan dig och din bror, inget sätt att sälja fastigheten mot din brors vilja utan det du kan sälja är din andel (vilket kan vara svårt och leda till ett underpris). Din bästa möjlighet kan i detta fall vara att sälja till din bror trots underpriset då detta pris kanske ändå är bättre än det du får om du säljer din andel.

Om klausulen i gåvobrevet om att samäganderättslagen inte är tillämplig vid försäljning inte anses giltigt mellan dig och din bror p.g.a. att ni inte skrivit på eller att avtalet anses vara mellan dig och dina föräldrar men inte mellan dig och din bror så kan dock tvångsförsäljning av fastigheten ske efter ansökan hos tingsrätten i enlighet med 6 § lag om samäganderätt.

Vänligen,

Fanny OlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Samägandeavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000