FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet31/03/2013

Klassificering av fastigheter

Hej Om jag hypotetiskt set köpt tomter år 2006. Vad ska dem bokföras som, handelstillgångar eller anlägningstillgångar? Dem ska bli bebyggda inom två år. Dem säljs sedan efter tre år. Och när man säljer dem, ska man betala moms på byggnationen vid försäljningen. Alla frågor riktar sig från ett aktiebolags perspektiv.

Lawline svarar

Hej och tack för Din fråga!

En fastighet består utav byggnader och mark. Till mark hör bl a tomt avsedd för bebyggelse.

När det gäller fastigheter görs det redovisningsmässigt en åtskillnad mellan anläggingstillgångar och omsättningstillgångar. Huvudregeln enligt 4 kap 1 § årsredovisningslagen är att fastigheten utgör en anläggningstillgång om den är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten. Det är syftet med innehavet vid anskaffningstillfället som är avgörande för huruvida tillgången skall klassificeras som en omsättnings- eller anläggningstillgång. Om syftet är att tillgången ska finnas kvar i rörelsen i mer än ett år efter räkenskapsårets utgång anses den förvärvad med avsikt att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten. En fastighet klassificeras som en omsättningstillgång om avsikten redan vid anskaffningen är att den skall avyttras inom en snar framtid, d v s inom ett år.

Eftersom klassificeringen av en fastighet sker vid anskaffningstillfället, omklassificeras inte heller en fastighet som är upptagen i redovisningen som en anläggningstillgång till en omsättningstillgång om man beslutar att sälja den.

Det är alltså Din avsikt med tomten vid anskaffningstillfället som är avgörande för klassificeringen.

Byggverksamhet är en momspliktig verksamhet, men det är ingen moms på försäljning av fastigheter enligt 3 kap 2 § mervärdesskattelagen. Även uthyrning är som huvudregel momsfri enligt det nämnda lagrummet, men man kan begära att bli frivilligt skatteskyldig för uthyrning av verksamhetslokal.

 

Hoppas att detta klargjorde rättsläget för Dig. Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Emina Gaspar-Vrana

Emina Gaspar-VranaRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000