FrågaKÖPRÄTTKöplagen30/03/2013

Köp mellan privatpersoner - Fel i varan

Hej, köpte en barnvagn för ca tre veckor sen begagnat på annons, använde den Max 5ggr när hjulfästet till framhjulet helt plötsligt spricker. Kontaktar säljaren som sagt till oss att vagnen var mindre än ett år gammal och knappt använd för att se om hon har kvitto kvar. Hon letar men hittar inget. Vi kontaktar då företaget som säger att tyvärr, vagnen är köpt för två år sen (ett år äldre än vad säljaren skrev) och därför är garantin slut. Vi känner oss lurade då visningen alls lagt lika köket pengar på denna vagn om vi vetat det vid köpet.. Kan vi kräva säljaren ansvarig för reparation eller kan vi häva köpet då vi anser att varan inte såldes i det "befintliga skick" som hon sa? Tacksam för svar!

Lawline svarar

Eftersom ni båda är privatpersoner regleras frågan i Köplagen (https://lagen.nu/1990:931#R17) om inte avtalet säger något annat. Vagnen ska vara i sådan beskaffenhet som kan sägas följa av avtalet, annars ska den enligt 17 § Köplagen:

  • 1. vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används,
  • 2. vara ägnad för det särskilda ändamål för vilket varan var avsedd att användas, om säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål och köparen har haft rimlig anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning,
  • 3. ha egenskaper som säljaren har hänvisat till genom att lägga fram prov eller modell, och
  • 4. vara förpackad på vanligt eller annars försvarligt sätt, om förpackning behövs för att bevara eller skydda varan
Uppfyller inte varan kraven ovan så är det fel i varan. Det anses också vara fel i varan om den inte överensstämmer med sådant som säljaren uppgivit vid marknadsföringen (alltså vad som stod i annonsen). 

I detta fall är inte felet med vagnen själva året då den köptes utan själva kvalitén på den. Har dock säljaren uppgivit att den är i praktiken helt ny så innebär det att kvalitén nästan ska motsvara en helt ny vagn. Är det då något fel på den så är det fel i varan och felet enligt 21 § fanns vid tidpunkten för köpet så kan du enligt 31-40 §§ kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd.

Erik Yderstedt KarlssonRådgivare