FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt26/03/2013

Ideell andel vid samägande - begreppet "ideell"

I ett samägande, vad betyder "ideell" i begreppet "ideell andel"?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga. Vad det gäller begreppet "ideell" vid samägande kan det förklaras som "viss del av helheten", det vill säga en inte konkret bestämd del av det hela. 

Exempel: A, B och C äger en fastighet tillsammans. A innehar 10% av fastigheten, B innehar 20% av fastigheten och C innehar 70% av fastigheten. Varje person har här en ideell andel i fastigheten eftersom det inte är bestämt exakt vad varje andel utgör eller vilken del av fastigheten som andelen utgör.

Hade man istället sagt att A äger bostadshuset, B äger ladugården och C äger de tre hagarna bakom bostadshuset hade man talat om att de haft bestämda andelar. Detta är då bestämda delar av helheten, tillskillnad mot ideell andel.

Vänligen,

Matilda KarlssonRådgivare