Återtagande av bil vid utmätning?

2013-03-26 i Återvinning
FRÅGA
Om man köper en bil av någon för underpris av någon som ska få utmätning av kronofogden kan den bli återtagen ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Så länge det bara rör sig om en utmätning hos bilsäljaren (gäldenären) bör inte bilen bli återtagen. Utmätning innebär endast att KF tar viss egendom av gäldenären för att betala en skuld till viss borgenär.

Om borgenärerna däremot inte kan få sina fordringar betalda genom utmätning är risken stor att de begär bilsäljaren i konkurs. Om bilsäljaren sätts i konkurs ökar risken för att bilen blir återtagen genom s.k. återvinning

Vid återvinning behandlas försäljningar till uppenbart underpris normalt på samma sätt som gåvor (4:6 st. 2 konkurslagen). De återgår alltid om de skett inom 6 månader från den dag då ansökan om konkurs kom in till tingsrätten (fristdagen) (4:6 men. 1 konkurslagen). Om försäljningen skett mellan 12 till 6 månader före fristdagen återgår den, om det inte visas att gäldenären efter försäljningen hade kvar utmätningsbar egendom som uppenbart motsvarade hans skulder. För närstående utökas maximifristen till 36 månader. (4:6 men. 2 konkurslagen).

Om det inte är uppenbart att underprisförsäljningen delvis hade inslag av gåva, kanske för att skillnaden mot marknadspris var liten, kommer den istället behandlas som en vanlig rättshandling. En vanlig rättshandling går åter, enligt 4:5 konkurslagen, om den:

1) på otillbörligt sätt gynnat viss borgenär eller gäldenärens egendom undandragits eller hans skulder har ökats och 
2) gäldenären var eller genom rättshandlingen blev insolvent samt 3) den andre kände till eller borde ha känt till gäldenärens insolvens och de omständigheter som gjorde rättshandlingen otillbörlig. Närstående anses alltid ha denna kännedom.

Om försäljningen skedde mer än fem år före fristdagen, går den åter endast när den gäller närstående.

Konkurslagen finns här

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Återvinning (64)
2021-10-26 Felaktig utbetalning av försäkringsersättning - Vad gäller?
2021-08-31 Återvinning vid köp av hus under marknadsvärdet från en närstående
2021-08-26 Vad gäller vid felaktig utbetalning?
2021-05-29 Kvitta en konkursfordran mot ett konkursbos återbäringskrav?

Alla besvarade frågor (97693)