Beskattning vid försäljning av ärvd fastighet.

FRÅGA
Jag och mina 3 syskon +en farbror och en faster ärver en annan farbror. Vi är alla överens men nu undrar jag hur det blir med skatt vid försäljningen av den gård som ingår i arvet?
SVAR

En övergång genom arv jämnställs skatterättsligt med en gåva. Detta innebär att istället för att skatt utgår när övergången sker så sätts mottagaren så att säga i den föregående ägarens ställe. 

Följden blir att vid en senare avyttring kommer den skattepliktiga vinsten att omfatta även värdestegring vilken uppkommit under den tiden fastigheten tillhörde den avlidne.

Skatteplikten som uppkommer vid försäljningen kommer därför att omfatta försäljningspriset minus den avlidnes anskaffningskostnad och de förbättringskostnader som den avlidne eller arvtagarna haft för gården.

För närmare beräkning av hur mycket av vinsten som är skattepliktig samt vilka kostnader som räknas som förbättringskostnader se 45 kap IL (här).

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Försäljning av fastighet (252)
2021-11-28 Gåva av fastighet och skatt på värdeökningen
2021-10-31 Måste man betala skatt i Sverige om man säljer en fastighet utomlands? ?
2021-10-21 Hur betalas vinstskatt vid försäljning av bostad?
2021-09-23 Hur beräknas skatten på kapitalvinsten av en husförsäljning?

Alla besvarade frågor (97704)