FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt15/12/2006

Personutredning av unga lagöverträdare

Hej. När åklagare begär in yttrande från socialtjänsten gällande unga lagöverträdare, (LUL) har då åtal redan väckts eller inte? Det står i begäran från åklagaren "innan beslut om åtal fattas..." Innebär det att åtal redan väckts och åklagaren vill ha utförligare information om vad han/hon ska lägga fram som lämplig påföljd i domstolen? Med vänlig hälsning.

Lawline svarar

Åtal har inte väckts. Den typ av personutredning som det här är fråga om regleras i 11 § lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, LUL (se http://lagen.nu/1964:167 ). Yttrande från socialtjänsten inhämtas om den unge erkänt brottet eller om det finns skälig misstanke att denne begått brottet. Det är möjligt att åklagaren beslutar att inte väcka åtal även om personutredning gjorts. Yttrandet ska innehålla en redogörelse för de åtgärder som socialtjänsten tidigare vidtagit samt vilka åtgärder denna avser att vidta i framtiden avseende den unge. Det kan även innehålla uppgifter om den unges levnadsomständigheter. Åtal väcks först när förundersökningen är klar genom att åklagaren lämnar in en stämningsansökan till domstolen. Denna delges sedan tillsammans med förundersökningsprotokollet den tilltalade, dvs. den som är misstänkt för att ha begått brottet. Delgivning innebär att man får skriva under ett delgivningskvitto som visar att handlingarna har tagits emot. Åtal kan alltså aldrig väckas utan att den som blir stämd blir informerad om detta. Med vänlig hänsling,
Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo