Hyresrätt vid konkurs

Jag hyr en lokal av en hyresvärd som nu gjort konkurs. Jag vill flytta till ett bättre alternativ med ny hyresvärd. Vad gäller ? Kan jag bryta avtalet.

Lawline svarar

Hej!

Vid en konkurs gäller att konkursboet kan inträda i avtalet istället för parten som gått i konkurs. Du har alltså inte en naturlig hävningsrätt bara för att din hyresvärd gått i konkurs. Däremot kan du kräva av konkursboet att detta ger besked om det kommer att inträda i ditt hyresavtal eller inte. Dessutom kan du också ha rätt att häva avtalet i förtid om du befarar att ett väsentligt avtalsbrott kommer att ske.  Vad som är ett väsentligt avtalsbrott varier från fall till fall men det måste ha stor betydelse för dig för att du ska kunna häva hyresrätten. Hoppas svaret varit till hjälp!

Med vänlig hälsning, 


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning