Arbetsgivarens skyldigheter om skriftlig information till arbetstagare

Hej, Jag är sedan 3 år tillbaka fast/ t.v. anställd i ett företag på heltid. Jag började min anställning 2010 som ekonomiassistent. Därefter (ca. 1 år senare) erbjöds jag anställning som marknadskoordinator och administratör. I juli 2012 blev jag erbjuden tjänst som driftchef med personalansvar och även visst ledningsansvar. Jag blev lovad högre lön, samt stort ansvar. Min nya tjänstebeskrivning lades ut på hemsidan och min VD skrev under en ansökan till fackförbundet Ledarna att jag tillträtt som Driftchef. Jag har konfronterat min VD att jag vill ha mitt nya avtal, lönhöjning, samt en arbetsbeskrivning. Ingenting händer! I februari var jag hemma 2 veckor (influensa). När jag kom tillbaka till arbetet blev jag inkallad på ett möte tillsammans med min VD och 2 kollegor. Där fick jag motta anklagelser om att jag utsatt en av kollegorna för mobbing och att en rättslig utredning skulle tillsättas. Jag blev chockad! Min VD har nu gått ut och sagt till övriga kollegor att jag är avstängd under pågående utredning, att jag ska stämma henne.... har jag fått veta från flera olika personer. Jag känner mig djupt kränkt, lurad och har nu sjukskrivit mig till följd av särbehandling och anklagelser. Jag saknar att arbeta, förlorar inkomst på att bli sjuk och har känt mig djupt knäckt av anklagelserna och att bli blåst på avtal och lön. Har jobbat intensivt i 3 år för min framgång och för ett bättre liv för mig och min son, då jag är ensamstående försörjare! Flera av mina kollegor är villiga att vittna till min fördel, att jag alltid varit tillmötesgående och vänlig. Svarat på frågor, tagit mig tid att lyssna, fört protokoll, sprungit på olika möten, tjänsteresor m.m. Vad skulle du/ ni säga att min VD har brutit mot för regelverk och lagar? Tacksam för svar så snart som möjligt!

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga.

Jag ska försöka att svara tydligt och hoppas att det ger dig vägledning i din aktuella situation. I mitt svar utgår jag ifrån att du är medlem i facket, samt att det föreligger ett kollektivavtal mellan  arbetstagarorganisationen och din arbetsgivare.

Inledningsvis har din arbetsgivare en förhandlingsskyldighet med din fackliga organisation, se 11 § 1 st MBL (1976:580). Då det inte framkommer i din fråga om arbetsgivaren har kontaktat facket, utgår jag ifrån att han/hon inte har gjort det. 

Så nu till den riktiga frågan, när en arbetsgivare planerar att vidta ändringar i sin verksamhet, eller viktiga förändringar i arbets- och anställningsförhållanden måste han/hon kontakta facket för att inleda en förhandling, innan man fattar ett beslut om ändring, 11 § 1 st 2 men. MBL. Även din fackliga organisation har rätt att påkalla förhandling med din arbetsgivare, 10 § MBL. Har du varit i kontakt med din fackliga organisation? Om inte, så skulle jag rekommendera att du till att börja med vänder dig till de, för rådgivning. Oftast är de väldigt duktiga och måna om sina medlemmar, du kan få stöd och hjälp med din aktuella situation på arbetsplatsen. 

Vidare om dina mer specifika frågor kring anställningsförhållandet, arbetsuppgifter samt lön. När man ingår ett anställningsförhållande, i ditt fall om en högre position hos samma arbetsgivare, har arbetsgivaren skyldighet att inom en månad från att arbetstagaren har påbörjat sin anställning, skriftligen informera arbetstagaren om: anställningsförhållandet, villkor för anställningen, uppsägningstider, rätt till semester m.fl. se 6 c § LAS (1982:80). Om förutsättningar ändras för anställningen genom ett beslut av arbetsgivaren, eller genom en överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren, ska arbetsgivaren skriftligen informera arbetstagaren om de ändringar som man har fattat beslut om, och ändringarna gäller någon av uppgifterna som arbetsgivaren har informerat om eller skulle ha informerat om, se 6 e § LAS. I ditt fall framkommer det som att arbetsgivaren inte har lämnat någon skriftlig information till dig enligt 6 c § MBL. Jag rekommenderar starkt att du tar hjälp av din fackliga organisation. Det är uppenbart att det föreligger brister i arbetsgivarens ansvar i hur denna har skött personalfrågorna i företaget. Det kan till och med vara så att du inte är ensam om att ha blivit behandlad på ett sätt som inte är förenlig med lagstiftningen och arbetsmarknadsregleringen i arbetslivet. Således är det återigen viktigt att du kontaktar facket.

Jag hoppas att du har fått bättre förståelse och kunskap om din situation, och har du fler frågor om ditt ärende eller om någon annan situation är du mer än välkommen att kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Essie Malkoc


Essie MalkocRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo