FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt13/12/2006

Tolkning av flygbolags resevillkor

Ett svenskt flygbolags resevillkor anger olika rättigheter beroende på om kunden drabbas av en "förändring av planerad flygtid" eller "inställd flygning". En bekräftad och betald flygning ställs in varvid jag ombokas till en annan flygning ett tidigare datum. (Detta sker mer än två veckor innan planerad flygning, varvid ersättning enligt EU-Förordning 261/04 ej är aktuell) Flygbolaget hävdar att fallet skall klassas som "ändring av planerad flygtid" och inte "inställd flygning". Jag frågar flygbolaget var i resevillkoren de definierar skillnaden mellan "ändring av planerad flygtid" och "inställd flygning". Flygbolaget svarar att de ej definierar denna skillnad i resevillkoren och förklarar ärendet avslutat. Har flygbolaget rätt att tolka sina resevillkor på det sätt som passar dem, samt avsluta mitt ärende när de behagar?

Lawline svarar

Det är svårt att analysera de olika villkoren när man inte har själva avtalstexten framför sig. Det stämmer det du nämner angående förordningen att ersättning inte utgår om passageraren minst två veckor före den tidtabellsenliga avgångstiden underrättas om att flygningen är inställd. Förordningen hittar du http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0261:SV:HTML . Jag antar att flygbolaget menar att din flygning inte har blivit inställd i och med att du fick den ombokad till ett annat datum. Resan blir/har blivit av och ses därmed inte som inställd. Det är dock svårt att avgöra då man i första hand måste tolka själva innebörden i respektive villkor vad som där avses. Enbart rubrikerna ger i sig inte speciell åsyftad reglering. Flygbolaget får självfallet inte tolka resevillkoren så som passar dem själva utan den reglering som finns skall följas, därav kan dock tveksamheter följa rörande själva tolkningen. Enligt förordningen definieras ”inställd flygning” med ”en flygning som inte genomförs trots att den i förväg planerats och på vilken minst en plats reserverats”. Konsumentverket har något förenklat sammanställt de vanligaste frågorna vad som gäller vid försenat respektive inställt flyg. Detta finner du http://www.konsumentverket.se/mallar/sv/artikel.asp?lngCategoryId=1630&lngArticleId=4441 . Förordningen anger endast de minimikrav som ställs vid flygningar, vilket inte hindrar flygbolagen att utfärda villkor vilka är förmånligare för resenären. Värt notera är att upplysning om eventuell alternativ transport skall lämnas till passageraren när denne underrättas om att flygningen ställs in. Jag föreslår att du kontaktar flygbolaget och ber dem förklara vad deras villkor innebär. Alternativt kan du även vända dig till Konsumentverket som är den myndighet som utövar tillsyn över dessa regleringar. Vänligen
Peter AhlströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”