Skadestånd av underårig pga vårdslöshet

Jag är var för ett par veckor sedan ute och gick med min hund i skogen då min hund blev träffad av hagel från ett hagelgevär. Skytten var en 16-årig kille som övade skytte med sitt hagelgevär. Hunden blev skadad och fick således opereras och blev snart återställd. Kollat på skadeståndslagen och undrar: Han är ju 16 år vilket kanske förmildrar? Har han varit vårdslös? Vad är det för typ av skada? Jämkning av eventuellt skadestånd? Vad har jag för möjligheter att kräva skadestånd av skytten? Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Inom svensk rätt anses en hund vara en sak, alltså är det en sakskada som har förekommit. Den som av vårdslöshet vållar sakskada ska ersätta skadan, 2 kap 1 § skadeståndslagen (SkL, se https://lagen.nu/1972:207 ). Det torde anses vårdslöst att att öva skytte med hagelgevär i skogen där personer kan befinna sig, framförallt när man skjuter med hagel som sprider sig. Detta borde göras under mer kontrollerade former, t.ex. på en skjutbana. Ett eventuellt skadestånd skulle omfatta alla vetrinärkostnader (”reperationskostaden”), 5 kap 7 § SkL.

Den som vållar skada innan han har fyllt arton år ska ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till hans ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter, 2 kap. 4 § SkL.

Vid skälighetsbedömningen bedöms först och främst om killen har en ansvarsförsäkring. Så länge skadeståndet täcks av en sådan försäkring anses det i regel skäligt att utdöma skadeståndet. Om killen inte har en ansvarsförsäkring så måste en bedömning göras om det ändå är skäligt att utöma skadeståndet. Vid en sådan bedömning ska hänsyn tas till killens ålder, intellektuella nivå och psykiska mognad, tillsammans med handlingens beskaffenhet och hans ekonomiska tillgångar. Till sist tas hänsyn till omständigheter i övrigt i fallet. Alltså är det svårt att säga om skadeståndet skulle komma att jämkas, som sagt ska en helhetsbedömning göras utifrån omständigheterna i fallet.

Med vänlig hälsning,

Linda DavidssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000