Tillämpning av LAS

Hej. Jag har lite frågor ang arbetsrätt. I Las står att lagens tillämpning undantas arbetsgivarens familj. Vad innebär det? Om familjemedlemmar har samma typ av anställning som anställda utan familjeanknytning är de ändå inte skyddade av samma lag? I hur stor utsträckning får/kan ett företag låta tjänster rinna ut i sanden, alltså när en tillsvidareanställd säger upp sig ersätta den tjänsten med visstidsanställda? Det råder alltså inte arbetsbrist. Om en tillsvidareanställd är sjukskriven ett år, kan företaget ta in en tidigare praktikant på lönebidrag, trots att flera visstidsanställda är intresserade av jobbet? Vad har Arbetsförmedlingen för skyldigheter när det gäller att en person med lönebidrag inte "tar" jobb från visstidsanställd?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

 

1 § i lagen om anställningsskydd (LAS, se https://lagen.nu/1982:80 ) anger vilka som omfattas av lagen. Mycket riktigt står det i andra stycket att arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj undantas från lagens tillämpning. Precis som du har skrivit innebär detta att LAS inte gäller familjemedlemmar till arbetsgivaren, dvs. de omfattas inte av skyddet i LAS.

 

Huvudregeln är att ett anställningavtal gäller tills vidare, dvs. är en tillsvidareanställning, men avtal om tidsbegränsad anställning får även träffas (4 § LAS). En tidsbegränsad anställning kan vara i form av en allmän visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete (5 § LAS). Du kan avtala om allmän visstidsanställning utan att behöva ange några skäl till varför anställningen ska vara tidsbegränsad. Dock får du endast träffa avtal om allmän visstidsanställning upp till sammanlagt två år under en femårsperiod, efter två år övergår en allmän visstidsanställning automatiskt till en tillsvidareanställning (5 §
LAS). Du kan anställa ett obegränsat antal medarbetare i olika omgångar i anställningsformen allmän visstidsanställning, men maximalt två år per medarbetare. Det föreligger alltså inget hinder att du anställer ersättaren som allmän visstidsanställd, eftersom det är du som arbetsgivare som har friheten att välja vilken typ av anställning du vill avtala om.

 

Om de visstidsanställda som är intresserade av jobbet är deltidsanställda och de har angett att de vill ha fler arbetstimmar så har de förtur till sådan anställning med förutsättning att de har tillräckliga kvalifikationer för de nya arbetsuppgifterna (25 a § LAS). Utöver denna bestämmelse finns det inget i LAS som reglerar visstidsanställdas rätt till tjänst.

En visstidsanställning upphör att gälla vid anställningstidens
utgång, om det inte har gått två år så att visstidsanställningen övergått till en tillsvidareanställning (4 § LAS). Alltså går det inte att säga upp en visstidsanställd och det finns inget
tvång att förnya en visstidsanställning.

Regleringen kring lönebidrag finner du i Förordning om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga, se https://lagen.nu/2000:630 . Däruti anges inga skyldigheter för Arbetsfömedlingen att personer med lönebridrag inte ska ta jobb från visstidsanställda.

Vänligen,

Linda DavidssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo