Fråga gällande äktenskapsförord

Vid min fars bortgång var han omgift med två barn inom äktenskapet. Han hade sedan tidigare två barn till olika kvinnor. Några år innan han gick bort ville han separera och finansierade då köp av lägenhet till sin fru. Efter en tid som separerade återförenades de och månaden före hans död skrevs ett äktenskapsförord där lägenheten han köpt gjordes till fruns enskilda egendom. Min fråga är om detta är giltigt, alltså kan man när som helst omvandla vad som helst av giftorättsgods till enskild egendom genom äktenskapsförord eller finns begränsningar beroende på hur köpet var finansierat osv? Min far köpte även min bror en lägenhet vilken har tillräknats boet som förskott på arv.

Lawline svarar

Hej,


Tack för din fråga.


Den rättsliga regleringen av äktenskapsord återfinns i 7 kap. 3 § äktenskapsbalken. I bestämmelsens första stycke anges att makar genom ett äktenskapsförord kan bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara hans eller hennes enskilda egendom. Genom ett nytt äktenskapsförord kan makar bestämma att egendomen ska vara giftorättsgods. Det finns således ingen begränsning i hur många gånger makar kan omvandla egendom från giftorättsgods till enskild egendom och vice versa. För äktenskapsförord gäller dock vissa formkrav, de måste undertecknas av båda makarna och sedan registreras hos Skatteverket. Uppfylls inte dessa formkrav är äktenskapsförordet ogiltigt.


Jag hoppas att detta besvarade dina funderingar. I annat fall är du välkommen att ställa ytterligare frågor till oss.


Med vänlig hälsning,


Rikard WahlströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning