FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt17/03/2013

Ersättning till närstående efter dödsfall

Är närstående berättigade till skadestånd när en nära familjmedlem blir mördad?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Av 5 kap. 2 § 1 st. 3 skadeståndslagen (SkL) följer att om en personskada har lett till döden, ska ersättning betalas för personskada som till följd av dödsfallet åsamkats någon som stod den avlidne särskilt nära. Den personskada som lagen syftar är den så kallade sveda och värk de närstående lider.

Svaret är alltså att det finns lagstöd för den ersättning du undrar över.


Vänligen,

Emelie Fyhrqvist

Lawline RådgivareRådgivare