FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet17/03/2013

Fastighetstillbehör

Vad är syften med JB kap. 2 §§ 1, 2, 3?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Utöver marken kan även vissa föremål tillhöra en fastighet. De kallas fastighetstillbehör och regleras i jordabalken 2 kap.

I JB 2:1 finns definitionen av allmänna fastighetstillbehör. En grundläggande förutsättning är att objektet ska vara ägnat för stadigvarande bruk på fastigheten och som exempel på vilka föremål det kan handla om så nämns byggnader, ledningar, stängsel och andra anläggningar.

Fast inredning som byggnad har blivit försedd med och är ägnad för permanent bruk benämns byggnadstillbehör, JB 2:2.

Industritillbehör, JB 2:3, är föremål som i huvudsak används till näringsverksamhet. Det är med andra ord bara föremål som inte ar allmänna fastighetstillbehör eller byggnadstillbehör som anses tillhöra den kategorin.

Paragraferna blir aktuella till exempel vid köp och försäljning av en fastighet. Om inget annat har avtalats så är det bestämmelserna i JB 2:1-3 som avgör vad som ska ingå i fastigheten vid överlåtelsen.


Med vänlig hälsning, 


Louise EskesenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000