Betalningsanmärkning

FRÅGA
Betalningsanmärkning eller ejOm jag blir krävd på en gammal skuld genom kronofogdemyndigheten (exekutuinstitel finns) och gör preskriptionsinvändning avgörs ju frågan ev. i tingsrätten. Om jag förlorar ett sådant mål och därefter betalar in kravet via kronofogdemyndigheten kommer jag då ändå, trots att jag betalat när frågan juridiskt avgjorts, att få en betalningsanmärkning. Beloppet är inte så stort och inför risken att få en betalnings-anmärkning betalar jag förmodligen hellre. Å andra sidan känns det fel att riskera betalningsanmärkning bara för att man vill ha frågan opm preskription juridiskt prövad. Det handlar ju inte om jag har råd att betala eller inte.
SVAR

HejEn betalningsanmärkning är uppgifter som kreditupplysningsföretagen registrerar och som betyder att man inte har betalt sina skulder i tid. Kreditupplysningslagen (här ) reglerar kreditupplysningsverksamheten och Datainspektionen utövar tillsyn och meddelar tillstånd.För privatpersoner får endast betalningsförsummelser som har slagits fast av domstol eller annan myndighets avgörande registreras, samt om betalningsförsummelsen har lett till inställda betalningar, ansökan om konkurs eller ackord. Om du bestrider din betalningsskyldighet och frågan blir rättsligt prövad, är det ingen försummelse från din sida att du inte betalar förrän domstolen fastställer att du ska betala. Du får därmed ingen betalningsanmärkning om du betalar i tid när domstolen väl har dömt att du är skyldig att betala.En annan sak är det ifall du inte närvarar vid domstolsförhandlingen så att det meddelas en tredskodom. Domstolen slår då fast din betalningsförsummelse och du får en betalningsanmärkning.Läs mer om betalningsanmärkningar i Datainspektionens informationsblad som du hittar http://www.datainspektionen.se/pdf/faktablad/betanm.pdf .Vänliga hälsningar,

Anna Bergman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Betalningsanmärkning (48)
2021-05-26 När uppkommer en betalningsanmärkning?
2021-04-24 Vad kan jag göra åt en betalningsanmärkning?
2020-12-27 När försvinner en betalningsanmärkning vid skuldsanering?
2020-11-26 Ej betalat underhållsstöd i tid, blir det automatiskt en betalningsanmärkning?

Alla besvarade frågor (97573)