FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 15/03/2013

Omplacering

Hej. Min fru som arbetar i kommunal skola dels som stöd i klassen för vissa barn men också som fritidspedagog på fritids har av rektorn blivit utsedd att från höstterminen ta hand om en svårt handikappad pojke. Pojken har adhd, stomipåse, sitter i rullstol, samt har epilepsi. Pojkens mamma hade genom bekanta hört talas om min frus goda hand med barn och särskilt då problembarn. Min fru som har psoriasis artrit och är allergisk mot t ex nötter gör ett jättebra jobb och är uppskattad både av personal och barn och föräldrar. När hon blev tillfrågad om hon kunde tänka sig att bli personlig assistent till den här pojken svarade hon att hon inte ville det. Detta pga att hon ansåg sig inte orka med ett så svårt handikappat barn. Hon är utbildad barnskötare men jag ifrågasätter om rektorn gjort rätt som inte respekterar min frus nej men också genom att meddela vie mejl att höstens listor finns att läsa på intranätet och min fru då ser att hon blivit omplacerad till personlig assistent. Bör inte detta isf MBL förhandlas?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga!

 

När man gör en bedömning av om en omplacering ska anses vara okej berör man i princip frågan var gränserna för arbetstagarens arbetsskyldighet går. Arbetsgivaren kan
sägas ha en rätt att omplacera en arbetstagare inom arbetsskyldigheten. För att ta reda på vad som ligger inom arbetsskyldigheten kan ledning hämtas från anställningsavtalet.


För att avgöra om en omplacering ligger inom arbetsskyldigheten eller ej kollar man på en mängd olika faktorer, däribland om arbetstagaren fråntagits ett ansvar eller fått sänkt lön. Man kan även fråga sig om omplaceringsbeslutet är så ingripande att det i själva verket är att jämställa med ett avskiljande från den ursprungliga tjänsten. Frågan blir då om den nya och den gamla tjänsten har ett naturligt samband.


Det är svårt att på den information som framkommit ge ett konkret svar, men saker som kan tala för att den nya tjänsten faktiskt ligger inom din frus arbetsskyldighet är om hon erhåller samma lön och att hon tidigare arbetat i en klass som stöd för vissa barn. Något som istället kan tala emot att det ligger inom hennes arbetsskyldighet är om de nya arbetsuppgifterna ligger utanför din frus yrkeskvalifikationer, d.v.s. om de nya arbetsuppgifterna är något som din fru, med sina utbildningar och meriter inte klarar av. Som sagt är detta en svår bedömningsfråga och informationen om den gamla och den nya tjänsten är för knapphändig för att jag ska våga ge ett konkret
svar.


Om det är att anse som en oriktig omplacering kan in fru ha rätt till skadestånd.

 

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”