FrågaOFFENTLIG RÄTTSekretess14/03/2013

Sekretess angående sexualliv

Hej, jag har en fråga. På ett boende bor två personer som är lindrigt-måttligt utvecklingsstörda. De är nu, enligt dem själva, i ett förhållande (även sexuellt). De är båda över 25 år. Nu har det blivit en konflikt då personalen informerat de bådas föräldrar om situationen vilket lett till att den enas föräldrar blivit väldigt upprörda över det som pågår. Har personalen rätt att informera föräldrarna trots att de båda är myndiga? Den ena partens föräldrar har krävt att personalen ska sätta stopp för deras relation. Är detta rimligt? Får föräldrar på något sätt påverka en sådan sak? Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej!

Jag utgår från att du menar någon form av gruppbostad, till exempel LSS. Personal på sådant boende har tystnadsplikt. Enligt offentlighets- och sekretesslagens 21 kap. 1§ och 26 kap. 1§ så omfattar den tystnadsplikten uppgifter som rör de boendes sexualliv. Tystnadsplikt är sällan helt absolut, men jag har mycket svårt att se att personalen skulle ha rätt att lämna ut sådana uppgifter i det här fallet.

Föräldrar till 25-åringar har ingen juridisk rätt att bestämma vem deras barn ska ha förhållande med, oavsett om deras barn är utvecklingsstörda eller inte. De har heller ingen juridisk rätt att kräva att personalen sätter stopp för förhållandet. Är man vuxen och myndig så är man vuxen och myndig, helt enkelt.

Med vänliga hälsningar, 

Kim Dohm-HansenRådgivare