Yttrandefrihetens gränser

Hejsan! Vart går gränsen för yttrandefrihet i Sverige? Får jag egentligen tycka och tänka vad jag vill utan att kränka en folkmassa förstås utan att bli straffad för det?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Frågan om var gränsen för yttrandefriheten går/bör gå har alltid varit och kommer alltid vara en mycket omdiskuterad och ständigt aktuell fråga. Det här är alltså ett ämne som man skulle kunna skriva mycket och långt om, men jag ska försöka hålla mig kortfattad här.

Till att börja med är det viktigt att dra gränsen mellan att tycka/tänka något och att uttrycka denna åsikt. Det som begränsas i lag är alltid någon form av uttryck för en åsikt (jfr själva termen yttrandefrihet – frihet att uttrycka något). Själva tanken är, som man ibland säger, fri. Vidare är det också viktigt att uppmärksamma att så länge du inte uttrycker din åsikt så att någon annan kan ta del av den kan du inte heller straffas för detta.

Så för att svara kort på din fråga; ja du får tycka och tänka vad du vill, men du får däremot inte alltid uttrycka denna åsikt precis hur du vill. Och det är här frågan blir svårare att besvara.

För att få ledning i frågan om vad som allmänt motiverar inskränkningar i yttrandefriheten i Sverige kan man titta i regeringsformen 2 kap. 23 §. Där anges att man får begränsa yttrandefriheten med hänsyn till rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet, enskildas anseende, privatlivets helgd eller förebyggandet och beivrandet av brott. Rent generellt kan man nog sammanfatta det med att det i grund och botten alltid handlar om att skydda människors ära, integritet och/eller säkerhet.

Antalet lagregler som i någon mån begränsar yttrandefriheten är alltför stort för att det ska bli meningsfullt att försöka lista dem, men några av de viktigaste/oftast aktualiserade kan ändå nämnas:

- De så kallade yttrandefrihetsbrotten i tryckfrihetsförordningen 7 kap. 4 §. Här regleras bland annat förtal, förolämpning och hets mot folkgrupp som sker i grundlagsskyddade medier.

- Ärekränkningsbrotten i brottsbalken (BrB) kap. 5.

- Förbudet mot hets mot folkgrupp i BrB 16 kap. 8 §.


Till detta kan exempelvis läggas (bland mycket annat) förbudet mot olaga hot i BrB 4 kap. 5 § och regleringen i personuppgiftslagen,  upphovsrättslagen m.m.

Hur vidsträckt yttrandefriheten är i Sverige är alltså något många diskuterar, kanske särskilt med utgångspunkt i regleringen om hets mot folkgrupp eller om förtal (i dessa dagar av näthatsdiskussioner). Diskussionen blir också mer komplex i och med att så mycket beror på omständigheterna i det enskilda fallet, och även det faktum att skyddet för yttrandefriheten är mycket starkare i grundlagsskyddade medier än i andra fall etc.

Att rent generellt svara på frågan om exakt var gränsen för yttrandefriheten går ter sig alltså närmast omöjligt. Svaret blir – för att använda juristens allmänna favoritsvar – "det beror på".


Regeringsformen hittar du https://lagen.nu/1974:152 tryckfrihetsförordningen https://lagen.nu/1949:105 och brottsbalken https://lagen.nu/1962:700.


Vänligen


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Yttrandrefrihetsgrundlagen (YGL)? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”