FrågaAVTALSRÄTTGåva12/03/2013

Förfoganderätt över sin egendom oavsett ålder

Kan min mamma som är 91 år gammal ge bort sitt hus till min bror.

Lawline svarar

Hej,


Ägaren till en viss egendom har som huvudregel rätt att fritt förfoga över sin egendom. Om din mamma fortfarande har full rättshandlingsförmåga och inte lider av någon psykisk störning har hon rätt att fritt förfoga över sin egendom oavsett ålder. Inskränkt rättshandlingsförmåga har man t ex. om det utsetts en förvaltare.

Begreppet psykisk störning omfattar t ex. demenssjukdomar. Om en demenssjukdom föreligger vid gåvotillfället kan det göra gåvoavtalet ogiltigt i enlighet med lagen om verkan av avtal som slutits under påverkan av en psykisk störning. Det krävs att det föreligger ett orsakssamband mellan givandet av gåvan och den psykiska störningen. 


Gåva till barn (bröstarvinge) presumeras vara förskott på arv enligt Ärvdabalken 6 kap 1 § 1 st. Detta är bara en presumtion och den kan därför brytas genom att gåvogivaren uttrycker att det inte ska vara det. Förskott på arv innebär att värdet av förskottet ska avräknas från ett framtida arv som gåvotagaren får ta del av. Detta innebär att om din mamma ger bort huset till din bror kommer den gåvan presumeras vara förskott på arv.


Med vänlig hälsning,


Frida KarlssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Gåva? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning