Återvinningsregler avseende närstående

2013-03-10 i Återvinning
FRÅGA
Hej! Kan man hänvisa till något lagrum vad gäller att det inte finns någon tidsgräns för närastående vad gäller återvinning?
SVAR

Hej!

Återvinningsreglernaskiljer sig åt beroende på rättshandling. Av 4 kap. 5 § st. 3 konkurslagen (här) framgår att enrättshandling som ägt rum mer än fem år innan fristdagen endast kan gå åter omden gällt någon närstående – någon yttre tidsgräns finns därför inte.

Reglerna vid gåva till närståendeär dock annorlunda. Enligt 4 kap. 6 § konkurslagen kan en gåva till närståendeendast återvinnas om den fullbordats tre år före fristdagen.

Förhoppningsvis var detsvaret du sökte, lycka till!

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Återvinning (64)
2021-10-26 Felaktig utbetalning av försäkringsersättning - Vad gäller?
2021-08-31 Återvinning vid köp av hus under marknadsvärdet från en närstående
2021-08-26 Vad gäller vid felaktig utbetalning?
2021-05-29 Kvitta en konkursfordran mot ett konkursbos återbäringskrav?

Alla besvarade frågor (97307)