Begära ut förundersökningsmaterial

Några personer jag känner har kontaktat en polis de känner och fått förundersökningsmaterial hemskickat. Får de göra så (blev dömd innan de fick papprena). Hur gör de för att få ut förundersökningsmaterial och vad kostar det? finns det fler saker de kan ta ut. ex domar mm. Vad måste de veta och göra för att få tillgång till alla handlingar?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar, Tryckfrihetsförordningen (TF) 2 kap. 1 §. Ett förundersökningsprotokoll är i regel en allmän handling då det förs löpande, TF 2 kap. 7 §. Förundersökningen omfattas dock av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslag (OSL) 35 kap. 1 §. Denna sekretess upphör dock i regel att gälla när åtal väckts, OSL 35 kap. 7 §. Efter att åtal väckts är förundersökningen med andra ord offentlig och kan begäras ut av vem som helst, d.v.s. till och med innan dom har meddelats.

Varje medborgare har rätt att utan kostnad hos myndigheten få titta på allmänna handlingar, TF 2 kap. 12 §. Mot fastställd avgift har du även rätt att få kopior av allmänna handlingar, TF 2 kap. 13 §. För statliga myndigheter gäller att om en beställning avser 10 sidor eller mer skall avgift erläggas. Avgiften för 10 sidor är 50 kr och för varje sida utöver detta 2 kr per sida (Avgiftsförordningen 15-16 §§). Begäran om att få ta del av allmän handling skall göras hos den myndighet som förvarar handlingen, TF 2 kap. 14 §. Även domar kan begäras ut på detta sätt.


MVH,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Tryckfrihetsförordningen (TF)? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo