Barn- och vårdbidrag vid delad vårdnad

Jag har min son varannan vecka och han har ett funktionshinder. Detta innebär att det utgår ett vårdbidrag varje månad. Vår son är skriven hos sin mor och idag går såväl barnbidrag som vårdbidrag till henne. Vilka möjligheter har jag enl lag att mot hennes vilja erhålla hälften av dessa bidrag? Vi har delat vårdnad halva tiden var. Jag har bett henne om att ge mig halva summan från båda bidragen men hon vägrar. Det finns inga ekonomiska orsaker till att hon ska åtnjuta båda bidragen i sin helhet.

Lawline svarar

Hej!


Tack för din fråga.


Jag utgår i mitt svar från att ni har gemensam vårdnad om barnet.


Gällande såväl vårdbidrag som barnbidrag gäller att för att föräldrarna ska få hälften var av bidragen så måste föräldrarna lämna in en gemensam ansökan om delat vårdbidrag respektive delat barnbidrag. Både du och barnets mor måste således gemensamt lämna in en sådan ansökan varför du inte kan lämna in sådan mot hennes vilja. Se 22 kap. 16 § socialförsäkringsbalken om vårdbidrag och 16 kap. 8 § socialförsäkringsbalken om barnbidrag. 


Om inte sådan ansökan lämnats in är det en av föräldrarna som får barn- och vårdbidraget. Detta är modern gällande barnbidrag om inget annat anmälts enligt 16 kap. 5 § socialförsäkringsbalken. Gällande vårdbidrag får den förälder bidraget som står för den huvudsakliga tillsynen och vården enligt 22 kap. 15 § socialförsäkringsbalken. Om båda föräldrarna deltar i tillsynen och vården i lika stor utsträckning har i ett rättsfall, RÅ 2008 ref. 34, angetts att den förälder som barnet är folkbokförd hos får bidraget i dessa fall. 


Därmed kommer modern fortsätt få såväl barnbidraget som vårdbidraget om barnet fortsätter vara folkbokförd hos henne eller ni föräldrar tillsammans lämnar in en ansökan om delade bidrag till Försäkringskassan.


Med vänlig hälsning,

Fanny OlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”