Skadeståndskrav mot bokföringsbyrå

FRÅGA
Hej igen,Jag undrar på vilka rättsliga grunder man kan kräva skadestånd mot en bokföringsbyrå? Tacksam för ert svar.
SVAR

Hej!


Din fråga handlar om vad man inom skadeståndsrätten kallarrådgivningsansvar. Detta begrepp betyder att en företrädare för en vissyrkesgrupp, till exempel en advokat eller en revisor, har ett skadeståndsansvarför de råd som lämnas i yrkesutövningen.

En grundläggande förutsättning för att rikta skadeståndkravmot någon är att man drabbats av skada. Exempelvis kan skada vara försämratrörelseresultat, minskade inkomster eller ökade utgifter.

Ett annat krav för att just en bokföringsbyrå ska bliskadeståndsskyldig är att en person som arbetar på byrån har varit oaktsam. Föratt konstatera att oaktsamhet föreligger krävs en bedömning i förhållande tillhur branschen anser att en aktsam yrkesutövare borde utöva sitt yrke. Man tarbland annat hänsyn till risken för skada och storleken av den potentiella skadan,men även till faktorer som talar mot ansvar. Förutom oaktsamhet kan också enbrottslig handling grunda skadeståndsansvar, då behöver man inte göra enoaktsamhetsbedömning.

Slutligen krävs ett orsakssamband mellan denskadeståndsgrundande handlingen och den uppkomna skadan. Detta brukar uttryckassom att det felaktiga utförandet av tjänsten eller det felaktiga rådet ska haorsakat den aktuella skadan för att skadeståndsansvar ska aktualiseras.

Dessa är det allmänna förutsättningarna för en bokföringsbyråsskadeståndsansvar. Vanligtvis finns även ett avtal mellan byrån och personensom vänder sig till den och detta avtal kan givetvis påverka bedömningen.

Vänligen,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hur kräver man skadestånd? (223)
2022-01-26 Vad gör man om ens hund blivit biten av en annan hund?
2021-09-26 Hur kräver man ersättning för en misslyckad plastikoperation?
2021-09-17 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-09-10 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?

Alla besvarade frågor (98676)