FrågaSKADESTÅNDSRÄTTSkadestånd på grund av avtalsbrott03/03/2013

Skadestånd vid sak- och personskada enligt produktansvarslagen

Hej !
Om man tex köpt en ny gräsklippare för helt privat bruk och arbetar med den i sin trädgård och den plötsligt skenar iväg och man skadar sig. Gräsklipparen förstör även ett par trädgårdsmöbler. Har man rätt att kräva skadestånd av säljaren för person- och sakskador ?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!


Då det är fråga om en produkt som har orsakat sak- och personskador så blir produktskadelagen (PAL) tillämplig.


En grundförutsättning för ersättning enligt PAL är att skadan ska ha orsakats av en säkerhetsbrist, vilket inkluderar konstruktionsfel (att denna typ av gräsklippare inte motsvarar de säkerhetskrav som kan ställas på dem), fabrikationsfel (”måndagsexemplar”) och instruktionsfel (om gräsklipparen inte kom med tillräckliga instruktioner om hur du borde ha använt den på ett säkert sätt).

Om gräsklipparen började skena utan att det var du som orsakade detta (t.ex. genom att komma åt någon spak) är det därmed klart att det föreligger en säkerhetsbrist.

Samma sak gäller om det visserligen var du som satte igång händelseförloppet, men att det inte framgick av säkerhetsinstruktionerna att detta kunde hända om du gjorde något visst.

I sådant fall så kan du få ersättning för personskada enligt PAL 1 §. Detta inkluderar t.ex. läkarkostnader för både fysiska och psykiska skador som har uppstått till följd av händelsen. Du ska i första hand rikta ditt skadeståndsanspråk mot tillverkaren, därefter mot importören. Dessa ansvarar dock inte om de gör sannolikt att säkerhetsbristen inte fanns när de satte produkten i omlopp.

Endast om det inte framgår vem som har tillverkat/importerat gräsklipparen så kan du vända dig mot säljaren med dina anspråk. Detta framgår av PAL 6-8 §§.


Du kan även få ersättning för de förstörda trädgårdsmöblerna enligt PAL.

3500 kr ska dock räknas av vid ersättningen för sakskada, se PAL 9 §. Detta betyder alltså att om trädgårdsmöblerna är värda 3500 kr eller mindre så kan du inte kräva någon ersättning alls för dem med stöd av PAL.

Däremot kan du enligt konsumentköplagen (KKL) 31 § kräva skadestånd av säljaren för de förstörda trädgårdsmöblerna. Du kan dock inte med stöd av denna lag vända dig till tillverkaren eller importören och du kan inte heller kräva ersättning för personskada med stöd av KKL.


Observera att ett eventuellt skadestånd kan sättas ner om det visar sig att du uppsåtligen/genom oaktsamhet har medverkat till skadan (t.ex. genom att underlåta att ta del av eventuella säkerhetsföreskrifter/underlåta att följa dessa föreskrifter), se PAL 10 § samt KKL 31 §, 34 § samt 42 §.


Produktansvarslagen hittar du https://lagen.nu/1992:18

Konsumentköplagen hittar du https://lagen.nu/1990:932


Jag hoppas att detta svar har varit till hjälp!


Vänliga hälsningar,


Charlotte


Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?