Föräldrars skadeståndsansvar för skador som barnet orsakat av olyckshändelse

Hej ! Det sägs att en förälder kan bli ekonomiskt ansvariga för de skador som barnets vårdslöshet orsakar. Och dessutom att en förälder kan bli skadeståndsskyldig om han/hon brustit i sin tillsyn över barnet. I vilken lag / paragraf står detta ? Jag menar inte brott, utan olyckshändelser. Tex förstört någons fönsterruta. MVH

Lawline svarar

Hej!


Vårdnadshavande föräldrar ansvarar för att barn står under uppsikt i syfte att hindra barnet från att orsaka skada för någon annan. Detta framkommer av 6 kap 2§ Föräldrabalken (FB), se https://lagen.nu/1949:381. Enligt 2 kap 1§ Skadeståndslagen (SkL) så ska den som uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar person- eller sakskada ersätta skadan, se https://lagen.nu/1972:207. Detta innebär att en vårdnadshavande förälder som av oaktsamhet (eller uppsåtligen) brustit i plikten som tillkommer dem enligt 6 kap 2§ FB kan bli skadeståndsskyldig för skador som deras barn orsakat av olyckshändelse.


Om barnet varit vårdslös kan även barnet bli skadeståndsskyldig enligt 2 kap 1§ SkL. Skadeståndsskyldigheten ska vara skälig med hänsyn till bl.a. barnets ålder och utveckling. Om barnet är under 12 och har en ansvarsförsäkring bedöms det alltid som skäligt.


Hoppas du fått svar på din fråga!


Vänligen, 

okänd okändRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”