FrågaFAMILJERÄTTÄktenskap och äktenskapsförord25/02/2013

Göra skuldebrev till enskild egendom

Jag och min fru har inte något äktenskapsförord och nu skall vi köpa en bostadsrättslägenhet där jag står för hela kontantinsatsen, pengar som jag till stor del började spara ihop långt innan vi hade träffats och gift oss. Lånet delar vi lika på (50/50) och vi hade tänkt att min fru får låna halva kontantinsatsen av mig mot ett skuldebrev. (Vi har delad ekonomi.) Någon ränta eller månatlig avbetalning tänker jag inte kräva. Skulle vi däremot skilja oss i framtiden så vill jag att skulden betalas tillbaka då (utan ränta som sagt). Stämmer det att om vi upprättar ett skuldebrev och inte har något äktenskapsförord så är skuldebrevet inte min enskilda egendom om det blir en bodelning i framtiden? Betyder detta då att vi måste skriva äktenskapsförord för att skuldebrevet ska gälla på det sätt som är avsett?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Precis som du verkar ana krävs ett äktenskapsförord för att skuldebrevet ska bli din enskilda egendom och därför hållas utanför en eventuell framtida bodelning på grund av skilsmässa. Reglerna kring äktenskapsförord finns i 3 § 7 kapitlet äktenskapsbalken. Vad som krävs är att ni upprättar ett skriftligt avtal, skriver under detta och sedan registrerar det hos Skatteverket. Mer information om detta hittar ni på deras hemsida: http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/aktenskapochpartnerskap/aktenskapsregistret/aktenskapsforord


Lawline RådgivareRådgivare